Waarborg merk Outilac

Outilac - De Munter waarborgt het functioneren van haar producten bij een fout in de materie of een fabricagefout onder de voorwaarden hieronder vermeld

  • De waarborg Outilac verzekert een omwisseling of een beperkte of volledige herstelling van de beschadigde stukken.
  • het product moet teruggestuurd worden op straffe van ontoelaatbaarheid om de herstelling onder gara ntie te kunnen uitvoeren.
  • Outilac - De Munter past haar producten aan volgens de noden van de gebruikers en aan de technische evolutie.
  • Outilac - De Munter kan de voorgestelde modellen wijzigen of schrappen in haar catalogus zonder voorafgaande kennisgeving. De gereedschappen welke geen deel meer uit maken van ons programma worden vervangen door een technisch evenwaardig product.
  • Wij garanderen een levenslange waarborg van onze handwerktuigen van het merk "Outilac" bij een verantwoord en normaal gebruik. Na onderzoek van het beschadigde gereedschap en vaststelling van het gepaste gebruik ervan, zal het vervangen worden zonder kosten noch discussie

Worden uitgesloten van de garantie :

  • Het gebrekkig functioneren voortkomend uit een normale slijtage van onze producten, met name gebruik van versleten stukken of een “ niet conform gebruik aan de bestemming” van ons product, een verwaarlozing of een gebrekkig onderhoud door de gebruiker.
  • Een gebrekkig functioneren afkomstig van oorzaken van externe slijtage van het product (door diefstal, schok, overstroming, brand of transport).
  • verbruiksproducten (zichzelf afbrekend of beschadigend tijdens het gebruik)

De waarborg geldt vanaf de aankoopdatum door de gebruiker (datum van de factuur).

De waarborg is beperkt in de tijd wat betreft de technische producten en machines. Deze beperkte waarborg is de waarborg bepaald door de fabricage van het technisch product of de machine.

Logo Outilac - De Munter

Outilac - De Munter, votre partenaire en outillage & fournitures industrielles

Avec plus de 400.000 références, 40.000 outils de stock et 56 professionnels à votre écoute, Outilac - De Munter est votre partenaire outillage idéal !

Siège social : 31, rue J. Wettinck - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tel. : 04 234 77 77